Политика за поверителност

1. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство. Адресът на дружеството е гр. Велико Търново, ЕИК: 205040096, Управител: Галя Стефанова. Банкова сметка: BG62UNCR70001523216338, Уникредит Булбанк.

 

2. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът, потребител на услугата се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД, e запознат с целта и средствата на обработка на личните му данни, както и с доброволния характер на предоставянето на данните и с правото на достъп и на коригиране на събраните данни. Личните данни могат да бъдат използвани от дружеството за дейността му и всякакви законосъобразни цели.

 

3. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, получени за обработка от потребителите, се ползват единствено във връзка с предоставяната услуга и породените от същата отношения и се съхраняват от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД съгласно Закона за личните данни и Регламент /ЕС/2019/679.

 
4. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Споровете, които могат да настъпят между клиент и ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Категории

Без категория
Офроуд приключения
Подаръчен ваучер
Разходки без включен офроуд
Пакети и допълнителни услуги
Събития

избери по МПС

АТВ
АТВ клас любителски
АТВ клас туристически
БЪГИ
БЪГИ клас любителски
БЪГИ клас туристически
Oфроуд "СМАРТ"
Джип

избери по продължителност

40 минути
1 час
2 часа
3 часа
4 часа
6 часа
Полудневно
8 часа
Целодневно

избери по степен на адреналиност

Ниско
Средно
Високо

Виж "Общи условия" тук